xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Đông Phước - Xã thứ 4 của huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 07-11-2021

Ngày 5/11, Huyện ủy và UBND huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ công bố xã Đông Phước đạt chuẩn nông thôn mới, đây là xã thứ 4/6 xã của huyện Châu Thành. Tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Thành, xã Đông Phước và người dân địa phương.

Xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, cùng với Tỉnh, xã Đông Phước bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới vào năm 2011, sau 10 triển khai, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Đông Phước đã huy động các nguồn lực với tổng số tiền trên 124 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần giúp bộ mặt nông thôn của xã trở nên khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, Tình hình sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển bền vững, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, cụ thể như: mô hình trồng chanh không hạt, nhãn, xoài, sầu riêng, mít, mô hình nuôi cá trạch lấu… Từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân (tăng từ 9,5 triệu đồng/người/năm 2011 lên 53 triệu đồng/người/năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,84% (năm 2011 là 18,25%). Kết quả đến nay, xã Đông Phước đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được tỉnh công nhận là “xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021”. Đây là kết quả quan trọng, tạo động lực cho huyện Châu Thành phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong thời gian tới.

Description: D:\nong thon moi\hinh\cong bo xa Dong Phuoc\IMG_9621.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh

trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho chính quyền xã Đông Phước

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Phước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả 19 tiêu chí nông thôn mới đạt được là cơ sở, định hướng để Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Phước có những đột phát mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của địa phương trong tương lai. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những vấn đề mà xã Đông Phước cần tập trung phát triển thời điểm này là thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo mối liên kết sản phẩm chuỗi giá trị với doanh nghiệp, tìm thị trường đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân.

Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương không ngừng quan tâm nâng chất các tiêu chí đã đạt được để hướng đến xã nông thôn mới nâng cao. Chú trọng nâng cấp, bảo dưỡng những công trình đã xây dựng, vận động Nhân dân nâng cấp nhà ở, tăng tỷ lệ mua bảo hiểm y tế tự nguyện, quan tâm tạo việc làm cho những hộ còn khó khăn, tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; duy trì phát triển Tổ Nhân dân tự quản, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, nhằm mục tiêu không có tội phạm, sao cho làng xóm yên vui, gia đình hạnh phúc để xã nông thôn mới mang đầy ý nghĩa hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cũng kêu gọi nhân dân xã Đông Phước tiếp tục chung sức đồng lòng, bằng nhiều việc làm thiết thực hơn nữa, thể hiện tốt hơn nữa vai trò chủ thể trong xây dựng và phát triển, xem việc xây dựng nông thôn mới và việc của gia đình, xây dựng gia đình tốt sẽ góp phần cho xây dựng nông thôn mới thành công.