xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 11-07-2022

Ngày 07/7, Hội thảo Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang với sự tham dự của đồng chí Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.