xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021 tại Thị xã Long Mỹ

Ngày 14-06-2021

Chiều ngày 02/6/2021, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiến hành đánh giá phân hạng 5 sản phẩm tham gia. Tham gia cuộc họp có ông Mai Lý Tưởng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Long Mỹ - Chủ tịch Hội động cùng với thành viên là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan. Về phía VPĐP NTM tỉnh mời ông Võ Minh Luân đại diện VPĐP tham gia cuộc họp.