xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Xây dựng nông thôn mới ở Hậu Giang định hướng tập trung cho phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân

Ngày 19-09-2022

Đến thời điểm hiện tại, tất cả văn bản của Trung ương về Chương trình NTM đã tương đối hoàn thiện, đủ điều kiện để các địa phương tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó Tỉnh Hậu Giang đã cụ thể hóa các văn bản để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhìn chung các nội dung đã triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương cũng thực hiện theo bộ khung của Trung ương đề ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn đã qua và thời gian tới tỉnh luôn định hướng xây dựng nông thôn mới là quyết liệt thực hiện các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng xoài của hộ dân tại xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp

Tỉnh Hậu Giang, với trên 70% người dân sinh sống tại nông thôn và sống chủ yếu bằng nghề nông nên việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp luôn được quan tâm hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh đã triển khai  thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch: đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững; chương trình OCOP, tổ chức xúc tiến đầu tư kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp… giúp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, liên kết theo chuỗi giá trị và gắn với thị trường, nhất là tập trung cho các nông sản chủ lực gồm lúa, mít, chanh không hạt, bưởi, khóm, mãng cầu, heo, lươn, cá thát lát và cá tra; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; tăng dần diện tích sản xuất theo mô hình ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân nông thôn (thu nhập của người dân nông thôn tăng từ 10 triệu đồng/năm (2010) lên 41.2 triệu (2021))…Như vây, trong xây dựng nông thôn mới Hậu Giang sẽ có những định hướng, mục tiêu riêng và vấn đề cốt lỗi cần thực hiện là tập trung đến phát triển sản xuất (chủ yếu sản xuất nông nghiệp) để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

                Bài, ảnh: Chúc Ly (VPĐP.NTM tỉnh)


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 185897
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.