xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Về việc tham dự họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020

Ngày 14-08-2020

THÔNG BÁO

Về việc tham dự họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020

 

          Căn cứ lịch làm việc ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thường trực UBND tỉnh về việc họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020. Để đảm bảo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thông báo như sau:

          I. Nội dung:

          - Kiểm tra sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hậu Giang năm 2020.

          - Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tiến hành đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham dự.

          - Cơ quan chuyên môn phụ trách OCOP cấp huyện hướng dẫn các chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng đúng theo quy định (Mỗi sản phẩm chuẩn bị 05 mẫu).

          - Đối với Chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, chuẩn bị báo cáo tóm tắt về sản phẩm, trình bày trước Hội đồng khi có yêu cầu. Giải trình một số nội dung liên quan đến sản phẩm khi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm đặt ra.

          II. Thành phần:

          - Cấp tỉnh: Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh;

          - Cấp huyện: Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, TP. Vị Thanh, TP. Ngã Bảy;

          - Phòng Nông nghiệp/ Kinh tế các huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, TP. Vị Thanh, TP. Ngã Bảy;

          (Nhờ Phòng Thông báo đến chủ thể tham dự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh);

          - Mời Đơn vị tư vấn (Công ty TNHH công nghệ NHONHO).

          III. Thời gian, địa điểm:

          1. Thời gian: Ngày 20/8/2020, (thứ 5) cụ thể như sau:

            - 07h 30” - 08h 00”: thành phố Ngã Bảy;

          - 08h10” - 08h 50”: huyện Phụng Hiệp;

          - 09h 00” - 09h 30”: huyện Long Mỹ;

          - 09h 40” - 10h 00”: huyện Vị Thủy;

          - 10h 10” - 11h 00”: thành phố Vị Thanh.

          2. Địa điểm: tại Phòng họp số 01 Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

          (Ghi chú: Chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh có mặt trước 06h 30 phút để bố trí, trưng bày sản phẩm, đến thời gian nêu trên thì tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh).

          Rất mong được sự phối hợp của UBND các huyện, thành phố, phòng Nông nghiệp/ Kinh tế các huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, TP. Vị Thanh, TP. Ngã Bảy và các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020.

Trận trọng./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB hop HD danh gia OCOP 20-8-2020.signed.pdf_20200814140557.pdf

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 384
Đã truy cập: 164860
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.