xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 09-08-2022

Sáng ngày 05/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Huỳnh Thành Hữu – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng dự.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Trường Sơn – Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết đến nay cả nước đã có 5.813/8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn NTM (tăng 2,4% so với cuối năm 2021), trong đó, có 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 300 xã so với cuối năm 2021) và 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 51 xã so với cuối năm 2021); có 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 41 đơn vị so cuối năm 2021 (chiếm khoảng 39,2% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước); 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 05 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Về Chương trình OCOP: Đã có 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong tổng số 8.340 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 4.273 chủ thể, có 65,5% sản phẩm 3 sao, 33,3% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm.

Về kết quả phân bổ ngân sách cho các địa phương, đến hết tháng 7/2022 đã có 40/51 địa phương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương được giao, trong đó, có 28 8 địa phương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để tổ chức thực hiện; 09 địa phương đã có Nghị quyết của HĐND tỉnh, đang thực hiện rà soát để giao kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc; 03 địa phương đã trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Còn 11/51 địa phương đang trong quá trình xây dựng Nghị quyết.

Đối với tỉnh Hậu Giang, theo báo cáo đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM đến nay toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Trong 6 tháng đầu năm, công nhận thêm 02 xã nông thôn mới nâng cao, lũy kế đến nay có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 35/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,63%. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 17,5 tiêu chí/xã; Về Chương trình OCOP đến nay toàn tỉnh có 105 sản phẩm (Trong đó: 48 sản phẩm 4 sao; 57 sản phẩm 3 sao; 01 sản phẩm thăng hạng từ 3 sao lên 4 sao) với 49 chủ thể đăng ký tham gia (Trong đó: 06 Công ty; 11 Hợp tác xã; 32 cơ sở, hộ kinh doanh). Có 02 sản phẩm thăng hạng từ 4 sao lên đủ điều kiện dự thi sản phẩm OCOP 5 sao của Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Về nguồn vốn đầu tư trung ương phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là 223.160 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 là 96.900 triệu đồng (vốn đầu tư 73.860 triệu đồng, vốn sự nghiệp 23.040 triệu đồng), đã xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết phân bổ. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch cho các đơn vị trong tháng 7/2022.

          Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã tham gia phát biểu tham luận, thảo luận một số vấn đề về: chuyển đổi số, mô hình xã nông thôn mới thông minh; phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; vấn đề môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn; triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); về kiện toàn bộ máy tổ chức tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và một số ý kiến thẻo luận, đề xuất, kiến nghị khác.        

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chia sẽ: Xây dựng nông thôn mới là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia kỳ vọng đối với chuyển đổi nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới. Kết quả sau 10 năm xây dựng NTM đã được Đảng và Nhà nước đánh giá là toàn diện, to lớn và mang tính lịch sử, đó là bài học kinh nghiệm, động lực để tiếp tục thực hiện chọn vẹn mục tiêu xây dựng NTM. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế cứng mà còn chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc nông thôn, phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao năng lực cộng đồng cư dân, chương trình kết hợp chặt chẽ phát triển KT-VH-XH trên địa bàn nông thôn, đảm bảo nông thôn phát triển hài hòa, bền vững, giàu bản sắc, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống cho người dân khi được tiếp cận giáo dục, y tế, dinh dưỡng, bình đẳng giới… Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao cần tiếp cận chương trình với tư duy mới, không chỉ phát triển hạ tầng nông thôn mà cũng cần chú ý tính hài hòa thân thiện với môi trường thiên nhiên, với không gian làng quê nông thôn.

          Ông Lê Minh Hoan cũng cho biết, đến thời điểm này về cơ sở pháp lý (các Quyết định, Thông tư, Hướng dẫn…) để triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025 đã được hoàn chỉnh đủ điều kiện để tổ chức thực hiện; về nguồn vốn thực hiện, ông cho rằng nguồn vốn Trung ương phân bổ không thể đáp ứng nhu cầu của các địa phương, do đó địa phương cần lồng ghép các nguồn khác, vận động xã hội hóa doanh nghiệp, huy động sự tham gia của nhân nhân, tạo nguồn lực và đồng hành sát sao với các cơ sở… để thực hiện chương trình. Trong thực hiện cần chú trọng tổ chức lại sản xuất trên nền tảng số theo hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh nông sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế nông thôn theo phương châm “ly nông bất ly hương”; phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn; nhân rộng các mô hình xây dựng làng thông minh, làng du lịch văn hóa;

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị, các cơ quan, ban, ngành của Trung ương và các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm triển khai tốt các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025, giải ngân hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời lưu ý các tỉnh, thành phố cần có những bước đi vững chắc trong xây dựng NTM, nhưng không vì tiến độ hay thành tích mà để xảy ra các sai phạm.

                                                                        Văn Khoa – VP Điều phối NTM Hậu Giang


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 351
Đã truy cập: 164827
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.