xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Tích cực thực hiện chương trình OCOP

Ngày 04-07-2020

 

Ô ng Huỳnh Thành Hữu, PCVP ĐPNTM tỉnh Hậu Giang

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương về việc triển khai chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, vào cuối năm 2018, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể cho từng năm. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Văn phòng điều phối NTM tỉnh cùng với các địa phương trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ và chủ thể thực hiện (là hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp) hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP muốn hướng đến. Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối NTM tỉnh còn phối hợp với ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm thực hiện chương trình OCOP ở các địa phương trong tỉnh, cũng như hướng dẫn cán bộ địa phương có định hướng trong việc tìm và chọn các sản phẩm tiềm năng, lợi thế tại đơn vị mình. Khi địa phương xác định được sản phẩm OCOP sẽ cùng phối hợp với chủ thể triển khai các quy trình thực hiện nhằm sớm đạt những tiêu chí theo quy định và được công nhận sản phẩm OCOP cho địa phương nói riêng và tỉnh nói chung.

Mô hình nuôi dê lấy sữa để sản xuất ra nhiều sản phẩm liên quan của người dân huyện Châu Thành A đang kỳ vọng sẽ được công nhận là sản phẩm OCOP.

Nhìn chung đến thời điểm này, các bước về quy trình thực hiện như thế nào và cần có những hồ sơ, sổ sách gì để sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP đã được Văn phòng điều phối NTM tỉnh trang bị đầy đủ cho cán bộ phụ trách từ tỉnh đến ấp và chủ thể tham gia sản phẩm OCOP. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để sàng lọc những sản phẩm nông sản chủ lực của từng đơn vị và đánh giá mức độ đạt tiêu chí OCOP của từng sản phẩm. Qua đây, giúp cho địa phương và chủ thể thực hiện sản phẩm hiểu rõ hơn về chương trình OCOP.

Như vậy, qua khảo sát và đánh giá thực tế ban đầu thì hiện trên địa bàn tỉnh có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP như thế nào, thưa ông ?

- Sau khi khảo sát đánh giá 55 sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh thì bước đầu xác định có 17-18 sản phẩm có khả năng đạt 4 sao (từ 70-89 điểm) theo quy định của tiêu chí OCOP, đồng thời có 14-15 sản phẩm đạt 3 sao (từ 50-69 điểm), riêng 22 sản phẩm còn lại là nằm trong nhóm tiềm năng để phấn đấu đạt lên 3 sao và 4 sao. Trên cơ sở xác định sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp độ sao như trên, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đề xuất 3 địa phương có sản phẩm ưu thế từ 3-4 sao là thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành A tiến hành họp hội đồng cấp huyện để đánh giá, phân loại trước cho từng sản phẩm của địa phương mình. Khi hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện tại 3 địa phương trên thực hiện xong nhiệm vụ sẽ tiến hành hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để trình ra hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Dự kiến vào đầu tháng 7 tới, hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh sẽ tổ chức họp đánh giá một số sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao. Và theo quy định thì những sản phẩm được hội đồng cấp tỉnh đánh giá đạt 3-4 sao thì Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ra quyết định công nhận; riêng sản phẩm 5 sao (từ 90 điểm trở lên) sẽ do Trung ương quyết định.

Những sản phẩm khi được công nhận là 3 sao và 4 sao thì sẽ nâng lên về mặt giá trị như thế nào cho người dân, thưa ông ?

- Khi được hội đồng đánh giá cấp tỉnh chấp thuận và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt 3 sao và 4 sao thì điều được trước tiên là niềm vinh dự cho chủ thể và sản phẩm. Vấn đề thứ hai là những sản phẩm này sẽ gia tăng giá trị khi được chứng nhận về chất lượng đạt được; đồng thời tăng tính trao đổi thương mại về sản phẩm OCOP giữa các tỉnh trong vùng ĐBSCL và cả nước. Đặc biệt, những sản phẩm được công nhận OCOP đang là xu thế về nguồn hàng ưu tiên lựa chọn tại các siêu thị lớn trong nước nên đây sẽ là cơ hội lớn về thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm OCOP. Ngoài ra, khi chủ thể có sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao thì sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ để mở rộng quy mô, thay đổi mẫu mã, công nghệ sản xuất… nhằm không ngừng nâng tầm chất lượng sản phẩm theo nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.    

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình thực hiện chương trình OCOP thời gian qua, ông nhận thấy tỉnh có gặp những khó khăn nào ?

- Cái khó thứ nhất là tuy các địa phương trong tỉnh đều tham gia tích cực nhưng vẫn còn một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, nhất là tuyên truyền về chương trình OCOP chưa thật sự mạnh mẽ. Thứ hai, do phụ trách kiêm nhiệm nên trình độ của một bộ phận cán bộ chưa nắm bắt kịp thời và đầy đủ các nội dung trong bộ tiêu chí đánh giá về sản phẩm OCOP. Khó khăn kế tiếp là chủ thể có sản phẩm OCOP chưa thật sự tham gia mặn mà trong công tác phối hợp thực hiện cùng với ngành chức năng và địa phương. Nguyên nhân là do các chủ thể chưa thấy được lợi ích trước mắt khi tham gia chương trình. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa rà soát hết sản phẩm tại đơn vị mình, nhất là những sản phẩm có xuất phát lâu đời.

Văn phòng điều phối NTM tỉnh có những định hướng và đề xuất gì về thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, thưa ông ?

- Đối với Văn phòng điều phối NTM tỉnh thì từ nay đến cuối năm sẽ sớm tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành đề án OCOP giai đoạn 2018-2020. Theo đề án này thì dự kiến đến cuối năm nay, Hậu Giang có ít nhất 25 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao và 4 sao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình OCOP đến với các chủ thể đang thực hiện nhằm nhận được sự đồng tình và phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác thực hiện. Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương trong tỉnh về việc hỗ trợ một số sản phẩm tiềm năng để tạo nguồn công nhận sản phẩm đạt 3 sao và 4 sao trong những năm tiếp theo. Đồng thời, thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ từ tỉnh đến ấp đang phụ trách lĩnh vực này, qua đây giúp cán bộ nắm chắc hơn những kỹ năng của bộ tiêu chí xét công nhận sản phẩm OCOP.

Về đề xuất, đối với các địa phương cần vào cuộc và triển khai quyết liệt hơn những nội dung của chương trình OCOP trên địa bàn mình phụ trách. Trong đó, sớm bổ sung thêm những sản phẩm truyền thống để có giải pháp vực dậy trong thời gian tới, đồng thời cũng cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Về chủ thể thực hiện, cần phối hợp và tham gia tích cực cùng với chính quyền địa phương, vì đây là quyền và lợi ích của doanh nghiệp, hộ gia đình khi có sản phẩm được công nhận OCOP...

Xin cảm ơn ông !

HỮU PHƯỚC thực hiện


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 293
Đã truy cập: 26950
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.