xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Thông qua kế hoạch triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 19-04-2022

Ngày 14/4, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp bàn góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025, chủ trì buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh cùng thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn (NTM) mới giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu đến 2025 công nhận thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 88% tổng số xã trong toàn Tỉnh, trong đó có trên 42% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 17% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, các xã đều đạt từ 16 tiêu chí nông thôn mới trở lên; đối với các xã đặc biệt khó khăn phải có 60% số ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới. Những địa phương nào đã được công nhận đạt chuẩn phải tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; cố gắng nâng thu nhập bình quân của người dân nông thôn lên ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Ngoài ra, Tỉnh còn đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng năm 2022 Tỉnh phấn đấu: công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo bổ sung thêm 03 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; công nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chỉ đạo bổ sung thêm 03 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao và công nhận 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, chỉ đạo bổ sung 01 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn/xã là18,2 tiêu chí/xã; các xã đều đạt từ 14 tiêu chí nông thôn mới trở lên. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, tỉnh xây dựng thực hiện 11 nội dung thành phần cụ thể, với tổng kinh phí hơn 19 nghìn tỷ đồng.

Gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Tỉnh đặt mục tiêu trong năm nay, công nhận thêm mỗi đơn vị cấp huyện ít nhất 5-7 sản phẩm đạt 3-4 sao sản phẩm OCOP cấp huyện; công nhận ít nhất 40 sản phẩm đạt 3-4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh; thăng hạng cho sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh lên 4 sao; hoàn thiện hồ sơ cho 5 sản phẩm OCOP đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Để đảm bảo chỉ tiêu các Kế hoạch phù hợp với Trung ương và thực tế của Tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn thành việc đóng góp ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành địa phương trước ngày 20/4, sau đó xem xét, tính toán lại nội dung các dự án cho đảm bảo chỉ tiêu Chính phủ giao trình UBND tỉnh trước ngày 22/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên; đồng thời, chủ trì với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tiêu chí định mức phân bổ vốn cho các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án thành phần của kế hoạch...

An Nhiên


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 213
Đã truy cập: 104551
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.