xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Thống nhất trình UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới Đông Phước và Tân Long

Ngày 01-06-2021

Sáng ngày 26-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi họp với các thành viên của hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh (hội đồng tỉnh) để xem xét, đánh giá trước khi trình UBND tỉnh công nhận xã Đông Phước, huyện Châu Thành và xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn NTM.