xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Thị xã Long Mỹ: đánh giá, xếp hạnh sản phẩm OCOP

Ngày 12-05-2022

Chiều ngày 6/5/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thị xã. Ông Mai Lý Tưởng_PCT TT UBND thị xã Long Mỹ_ Chủ tịch Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thị xã dự và chủ trì hội nghị.

Theo đó, có 7 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng lần này, gồm: Cải xanh Đình Ký và Dưa hấu không hạt của HTX nông sản an toàn LTA; Khóm đóng hộp và nấm rơm đóng hộp của Công ty Vegehagi; Khô lươn một nắng của cơ sở Đình Chiến; Mứt mãng cầu của cơ sở Quốc Dững và sản phẩm bánh kẹp của cơ sở Tuấn - Điệp. Tại đây, các thành viên trong hội đồng đã lần lượt chấm điểm từng sản phẩm với các tiêu chí, như: tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm, tiêu chí cảm quan, tính độc đáo, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra định kỳ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và cơ hội thị trường toàn cầu. Qua đánh giá, các thành viên hội đồng đều thống nhất các sản phẩm đều đạt yêu cầu. Trong đó, sản phẩm cải xanh Đình Ký và dưa hấu không hạt đạt 77 điểm, xếp hạng 4 sao; Khóm đóng hộp và nấm rơm đóng hộp đạt 91 điểm, xếp hạng 4 sao; Khô lươn một nắng đạt 68 điểm, xếp hạng 3 sao; Mứt mãng cầu đạt 69 điểm, xếp hạng 3 sao và sản phẩm Bánh kẹp đạt 64 điểm, xếp hạng 3 sao.