xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Thành phố Vị Thanh có 03 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 16-06-2021

Ngày 15/6/2021, Hội đồng đánh giá xếp hạng thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Vị Thanh họp nhằm đánh giá và bình chọn các sản phẩm để hoàn thành các thủ tục tham gia chương trình OCOP tỉnh Hậu Giang năm 2021

Quang cảnh buổi họp Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tại TP Vị Thanh

Theo đó, Hội đồng đã đánh giá và bình chọn 3 sản phẩm của hai cơ sở đều đạt tiêu chuẩn ba sao với số điểm từ 62 – 69 điểm, đủ điều kiện đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xem xét công nhận gồm: sản phẩm Trà mãn cầu túi lọc của cơ sở trà mãn cầu Ánh Nguyệt có địa chỉ số 76 đường Nguyễn Huệ, khu vực 5 phường IV và 02 sản phẩm của cơ sở sản xuất Huy Minh ở số 7/11 đường Chu Văn An thuộc khu vực 1 phường VII gồm: Nước Siro khóm và nước Siro khóm củ dền. Cùng với việc hoàn thành hồ sơ tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh, Hội đồng thành phố còn góp ý các cơ sở cần sáng tạo thêm về mẫu mã, bao bì... đặc biệt là việc liên kết chuỗi sản xuất kết hợp với quãng bá để nâng cao giá trị sản phẩm cả hình thức, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Theo kế hoạch, tới đây thành phố sẽ tiếp tục xây dựng và đánh giá, bình chọn thêm 03 sản phẩm để có tổng số 06 sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong năm 2021. Trong năm 2020, thành phố Vị Thanh có 12 sản phẩm OCOP của 05 cơ sở được tỉnh đánh giá phân hạng đạt chuẩn 3 sao và 4 sao thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Hậu Giang./.

Ý Như – Phòng Kinh tế TP Vị Thanh


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 123
Đã truy cập: 203987
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.