xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Thẩm định, xét công nhận xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn xã nông thôn mới

Ngày 22-12-2021

Ngày 21/12, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo tại hội nghị

Theo Báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, qua kiểm tra thực tế tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận, đến nay, xã Vĩnh Thuận Tây đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Quá trình xây dựng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trên địa bàn xã có 145 mô hình phát triển sản xuất từ 50-100 triệu đồng/ha/năm và 40 mô hình trên 100 triệu đồng/ha/năm. Có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao: mô hình trồng dưa hấu VietGap, sản xuất lúa giống, mô hình nuôi bò, mô hình nuôi lươn, mô hình 2 lúa 1 cá... Từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân đạt 52,515 triệu đồng/người/ năm 2021 (tăng 39,529 triệu đồng so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%.

Công tác giáo dục được chăm lo, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần qua các năm, người dân tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế; ý thức tốt trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Xã đã xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả như: đổi rác thải nhựa lấy quà, mô hình ngôi nhà 100 đồng đặt tại trụ sở UBND xã và các điểm trường, mô hình phân loại và xử lý rác thải hộ gia đình… mức độ hài lòng của người dân xã Vĩnh Thuận Tây về xây dựng nông thôn mới chiếm hơn 83%.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thuận Tây cam kết thực hiện các nội dung theo đề nghị của sở, ngành chuyên môn khi công nhận các tiêu chí và thực hiện giải pháp khắc phục những hạn chế của người dân đã đưa ra trong báo cáo đánh giá sự hài lòng của người dân. Đồng thời xã còn xây dựng kế hoạch củng cố, nâng chất các tiêu chí để duy trì kết quả đã đạt và phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Qua báo cáo của Hội đồng thẩm định thực tế tại xã Vĩnh Thuận Tây và ý kiến thảo luận của các thành viên hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm định tỉnh Hậu Giang biểu quyết với hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, có 19/19 phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị: UBND xã Vĩnh Thuận Tây tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các Đề án Hậu Giang xanh, Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch dự kiến công bố xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới vào thời điểm thích hợp. Đề nghị UBND xã, UBND huyện có danh sách đề xuất khen thưởng cá nhân, tập thể có đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. UBND huyện đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn tất hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 12-2021. Các sở, ngành tiếp tục cùng với xã quan tâm xây dựng các tiêu chí còn có ý kiến của người dân góp ý để đạt được kết quả cao hơn nữa.

An Nhiên


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 204008
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.