xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Tài liệu họp Ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Hậu Giang

Ngày 12-04-2022

   

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tai lieu hop BCD 2021-2025.rar_20220412092049.rar

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 148
Đã truy cập: 204012
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.