xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

TÍCH CỰC, QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2022

Ngày 03-08-2022

Ngày 29/7/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự tại điểm cầu Hậu Giang có đồng chí Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị (Nguồn: baochinhphu.vn)

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình MTQG, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, đã giao 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là 34.049 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, các Bộ, cơ quan và địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cũng đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các Chương trình MTQG. Tuy nhiên, việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền của các Bộ, cơ quan trung ương chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời, ảnh hưởng đến công tác triển khai, thực hiện các chương trình MTQG. Bên cạnh đó, các thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp; hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần chưa được ban hành theo tiến độ,…

Qua tổng hợp các địa phương, đến ngày 26/7 đã có 33/52 địa phương đã trình HĐND cấp tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách Trung ương, trong đó có 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 7/52 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh; 12/52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình HĐND cấp tỉnh. Các bộ, cơ quan và địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình MTQG.

Đối với tỉnh Hậu Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là 354.357 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 là 141.016 triệu đồng, đã xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 04 Nghị quyết: (1) Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; (2) Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 –- 2025; (3) Nghị quyết về giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; (4) Nghị quyết về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch cho các đơn vị trong tháng 7/2022.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quôc gia 6 tháng đầu năm 2022 của Tỉnh như sau: Chương trình MTQG xây dựg NTM: Toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Trong 6 tháng đầu năm, công nhận thêm 02 xã nông thôn mới nâng cao, lũy kế đến nay có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 35/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,63%. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 17,5 tiêu chí/xã; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Đầu năm 2022, toàn tỉnh có 12.989 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,45% và 7.840 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,89%. So với đầu năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,45% xuống còn 5,45%, biên độ giảm 1%, đạt 100% so với Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (Nghị quyết 1%); Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: các nhiệm vụ về Chương trình chủ yếu đang trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, xây dựng các Nghị quyết về tiêu chí định mức phân bổ vốn, Nghị quyết phân bổ kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022, triển khai các văn bản hướng dẫn của trung ương cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, Ngành trung ương, địa phương đã tập trung thảo luận các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG, nhất là việc chậm phân bổ vốn thực hiện, một số Bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của từng chương trình dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  đánh giá cao việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của các Bộ, Ngành, địa phương, trong đó đã xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý và tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay một số Bộ chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong từng chương trình; nhiều tỉnh chưa thông qua được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh để phân bổ nguồn vốn thực hiện trong năm 2022.

Qua các đề xuất, kiến nghị của địa phương, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các Bộ, Ngành liên quan rà soát lại, khẩn trương ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn cụ thể... của các chương trình MTQG chậm nhất đến 15/8.

Về triển khai nguồn ngân sách trung ương đã được phân bổ đề nghị tất cả các tỉnh, thành đã được phân bổ vốn cho 3 chương trình MTQG thì khẩn trương triển khai ngay, phải tích cực, quyết liệt triển khai các mục tiêu cả 3 chương trình, từ nay đến cuối năm đặt quyết tâm cao, thực hiện các giải pháp để giải ngân nguồn vốn hết trong năm 2022./.

Văn Khoa – VPĐPNTM tỉnh


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 121
Đã truy cập: 203985
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.