xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Long Trị A trên đà phát triển xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 30-12-2020

Thành công trong công tác xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận vào năm 2016, đến nay xã Long Trị A đã và đang tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp nối thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trước đó và bằng sự chỉ đạo quyết liệt và nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy và các Sở, ban, ngành đoàn thể, nay xã đã đạt 8/16 tiêu chí và tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại. Dự kiến nâng tổng số tiêu chí đạt lên 10/16 tiêu chí vào cuối năm 2020 và phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng hướng vào nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó người dân là chủ thể hưởng lợi. Do đó căn cứ vào tình hình thực tế địa phương Long Trị A đã lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng nông thôn mới. UBND thị xã Long Mỹ, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với UBND xã đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, đặc biệt là phát triển công nghiệp và nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Riêng trong sản xuất nông nghiệp, ngày càng có nhiều mô hình hiệu quả, phát triển vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao, hình thành nhiều cánh đồng mẫu lớn, mô hình sản xuất hàng hóa (Cây lúa thường, lúa lai, chanh không hạt, rau an toàn,…), liên kết tiêu thụ sản phẩm. Xã có sản phẩm chủ lực là lúa chất lượng cao có tổng giá trị sản phẩm được ký hợp đồng liên kết tiêu thụ giữa công ty Ngọc Lợi và công ty Triệu Phú (Địa chỉ: Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) với hợp tác xã DVNN Long Trị A là: 4.634,2 tấn/8.601 tấn, đạt 53,88%.