xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII

Ngày 10-08-2020

TÓM TẮT

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Tài liệu lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên và nhân dân)

-----

          Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh Đảng ta tròn 90 tuổi, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả hệ thống chính trị đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội xác định phương châm là:

“ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - ĐỔI MỚI- PHÁT TRIỂN”

          Và chủ đề là:

“TIẾP TỤC PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HÀI HÒA GIỮA 3 MỤC TIÊU KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ƯU TIÊN CÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, HƯỚNG TỚI CÔNG NGHỆ CAO; KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH; PHẤN ĐẤU CUỐI NHIỆM KỲ TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẠT KHÁ

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH

LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra 18 chỉ tiêu, kết quả trong nhiệm kỳ đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu, còn 1 chỉ tiêu gần đạt Nghị quyết (thu nhập bình quân đầu người, đạt 53 triệu đồng/người so với Nghị quyết đề ra là 55 triệu đồng/người).

1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp.  

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được tỉnh đặc biệt quan tâm trong chỉ đạo; trong đó chú trọng tăng hàm lượng khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Thành tựu nổi bật của tỉnh là hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng nông thôn mới (đạt 32/51 xã, chiếm 62,7%; 3/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới), thu nhập và đời sống của người dân được nâng lên rõ nét.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,34%/năm. Toàn tỉnh có 02 khu công nghiệp và 08 cụm công nghiệp, tổng diện tích đất là 1.183 ha, tỷ lệ lấp đầy là 54%. Ngành xây dựng đã có chuyển biến khá tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,28%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2020 đạt 1.044 triệu USD (vượt Nghị quyết trên 13%).

Thương mại, dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, nhất là mạng lưới các trung tâm mua sắm; tỉnh chủ động tham gia và tổ chức chu đáo nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản chủ lực của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, đa số các nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đúng tiến độ và phát huy được hiệu quả; tỉnh đã huy động vốn đầu tư toàn xã hội được khoảng 90.000 tỷ đồng. Hoàn thành sớm 1 năm đối với 3 Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển đô thị: Ngã Bảy, Vị Thanh, Long Mỹ. Diện mạo nông thôn tiếp tục đổi mới; nâng cấp, sửa chữa các tuyến điện xuống cấp phục vụ đời sống dân sinh, đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,6% (vượt 0,6% kế hoạch).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. du thao bao cao chinh tri.docx_20200807160715.docx

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 98533
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.