xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Khẩn trương cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống COVID-19

Ngày 14-08-2020

Qua tổng hợp thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone của người dân trên địa bàn Tỉnh, đến nay đạt tỷ lệ khá thấp, Hậu Giang đang đứng vị trí thứ 50 của cả nước, đến sáng ngày 13 tháng 8 năm 2020 toàn Tỉnh có 55.289/733.017 người cài đặt ứng dụng Bluezone, đạt tỷ lệ 7,54% dân số toàn Tỉnh.

Qua rà soát, Tỉnh còn nhiều hộ gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang chưa thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho tất cả các thành viên còn lại trong gia đình; đặc biệt, còn nhiều người dân có điện thoại thông minh nhưng chưa cài đặt ứng dụng Bluezone, do chưa hiểu được hiệu quả của ứng dụng Bluezone đối với phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để mở rộng đối tượng, tăng số lượng người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (phấn đấu đạt tỷ lệ thấp nhất là 30% dân số tỉnh Hậu Giang trong thời gian từ nay đến ngày 30 tháng 8 năm 2020), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn  khẩn trương chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn Tỉnh phải thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho bản thân và cho tất cả các thành viên còn lại trong gia đình của mình, đảm bảo hoàn thành 100% trước ngày 30 tháng 8 năm 2020.

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các cơ sở đào tạo trên địa bàn triển khai đến học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho bản thân và người thân; chỉ đạo lực lượng giáo viên thông qua gia đình học sinh, sinh viên tuyên truyền đến người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone.

3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp,... trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài NCOVI, Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào các cơ sở; đề nghị các doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo ngoài trời hỗ trợ tuyên truyền về cài đặt ứng dụng Bluezone trên các màn hình quảng cáo ngoài trời.

4. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị phổ biến, hỗ trợ cài đặt ứng dụng tại các bến xe, bến tàu, bến bãi,… trên địa bàn Tỉnh.

5. Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn hướng dẫn và hỗ trợ người dân đến khám, chữa bệnh cài đặt ứng dụng Bluezone; đặc biệt, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương hướng dẫn những người đang được cách ly (khu tập trung và tại nhà) phải cài đặt ứng dụng Bluezone.

6. Giao Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai cài đặt ứng dụng đến các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, chợ, khu, cụm công nghiệp,… theo lĩnh vực phụ trách.

7. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào cài ứng dụng Bluezone trong toàn bộ đoàn viên, hội viên về phong trào hỗ trợ người dân cài đặt.

8. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người dân về hiệu quả và thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone. Đặc biệt, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể thành lập tổ công tác trực tiếp xuống địa phương để hỗ trợ cài đặt ứng dụng cho người dân.

9. Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo vận động, thành lập các tổ trực tiếp hướng dẫn cài đặt ứng dụng đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hoá, các điểm công cộng trên địa bàn.

10. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý đạt thấp và báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước 15h00 hàng ngày.

Đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn;  khẩn trương triển khai thực hiện./.


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 21
Đã truy cập: 98526
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.