xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Khai giảng lớp tập Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn huyện Vị Thủy

Ngày 26-08-2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp “Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng       nông thôn mới cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn huyện Vị Thủy

 
   

 

Căn cứ Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 193/KH-BCĐ ngày 10/2/2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hậu Giang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-VPĐP ngày 21/5/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc Ban hành kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Nhằm cập nhật kiến thức xây dựng nông thôn mới đến các cấp trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp cùng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II – TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã, ấp trên địa bàn huyện Vị Thủy”, cụ thể như sau:

* Nội dung tập huấn:

STT

Thời gian

Nội dung chuyên đề

1

27/8/2020

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

2

Giải pháp nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn

3

Một số giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn

4

28/8/2020

Đi nghiên cứu thực tế tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

5

29/8/2020

Thảo luận nhóm (các nhóm báo cáo sau tham quan để cùng cả lớp thảo luận từng nhóm chủ đề để rút ra bài học kinh nghiệm và áp dụng tại địa phương mình)

* Đối tượng: Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới cấp xã; cán bộ Ban phát triển ấp (thuộc các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) trên địa bàn huyện Vị Thủy.

* Số lượng: 30 học viên.

* Thời gian: 03 ngày, từ ngày 27/8/2020 đến 29/8/2020. Khai giảng  lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/8/2020 (thứ năm), Tham quan thực tế lúc 06 giờ 30 phút ngày 28/8/2020 (thứ sáu).

* Địa điểm học: Hội trường Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vị Thủy.

* Địa điểm đi thực tế:Đông Phước A, huyện Châu Thành (tập trung tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Thủy, có xe đưa rướt Đoàn).

* Kinh phí: Ban tổ chức bố trí hội trường, trang thiết bị, xe đi thực tế, cung cấp tài liệu học tập và nước uống cho học viên. Các khoản chi phí khác (đi lại, ăn, nghỉ …) do đơn vị cử học viên đi tập huấn thanh toán theo quy định hiện hành.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông báo đến Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Vị Thủy để phối hợp và cử học viên tham dự. Danh sách học viên tham dự đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chậm nhất đến ngày 26/8/2020, theo địa chỉ: Số 02 Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;       Email: vpdphaugiang@gmail.com để Ban Tổ chức sắp xếp, bố trí lớp học     (Thông tin liên hệ đ/c Nguyễn Trọng Thi, điện thoại: 0976.19.13.13).


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 336
Đã truy cập: 164812
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.