xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hội thảo “Nâng cao mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 13-08-2020

GIẤY MỜI

Hội thảo “Nâng cao mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1.Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 25/8/2020.

- Địa điểm: Hội trường Liên minh hợp tác xã tỉnh Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, Khu vực 4, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Chủ trì hội thảo

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hậu Giang.

- Lãnh đạo Khoa PTNT – Trường Đại học Cần Thơ.

- Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Hậu Giang.

3. Thành phần đại biểu

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.

- Khoa PTNT – Trường Đại học Cần Thơ.

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

- Các Hội đoàn thể tỉnh Hậu Giang.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị, thành phố.

- Đại diện lãnh đạo một số xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

4. Nội dung và chương trình hội thảo (Chi tiết phụ lục kèm theo)

Rất mong quý đại biểu sắp xếp thời gian đến tham dự Hội thảo đúng, đủ theo thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi thông tin xin liên hệ Đ/c Trịnh Thị Chúc Ly, ĐT: 0942.202.865.

(Lưu ý: các đơn vị báo cáo tham luận đề nghị gửi bài về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang trước ngày 23/8/2020 theo địa chỉ Email: vpdphaugiang@gmail.com)


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 343
Đã truy cập: 164819
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.