xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các CTMTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 22-04-2022

Sáng ngày 21/4/2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Các Ban Kinh tế Trung ương, Tuyên giáo Trung ương, Dân vận Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, cùng các Bộ ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tham dự trực tuyến tại các điểm cầu địa phương.