xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 31-12-2020

Sáng ngày 03/12, tại TP. Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025.

https://www.moha.gov.vn/DATA/2020/12/1-14_59_09_269.jpg
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu dự hội nghị

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường,  Phó Trưởng BCĐ, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế và các đại biểu đại diện cho 47 tỉnh, thành phố có xã, thôn, bản ấp đặc biệt khó khăn. 

Vùng đặc biệt khó khăn bao gồm các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện nghèo, với điều kiện phát triển còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, địa bàn chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, bị chia cắt bởi địa hình, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ... 

Trong giai đoạn 2016-2020, với sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của một bộ phận người dân, đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng đặc biệt khó khăn đã có nhiều khởi sắc.

Tính đến hết tháng 11 vừa qua có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 14/30 huyện nghèo được hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn. Dự kiến đến cuối năm 2020 khoảng 32 huyện (50%) thoát khỏi huyện nghèo nhưng chưa có huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Có 15/108 xã (13,9%) thuộc 4 Đề án xây dựng NTM đặc thù (Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An) đã đạt chuẩn NTM. Có 130/1.111 xã thuộc 85 huyện nghèo (Chương trình 30a) được công nhận đạt chuẩn NTM.

Có 337/3.513 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Đề án 1385 được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 9,6%). Ước đến hết năm 2020 có khoảng 25% thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM. Về cơ bản đã đạt mục tiêu “Góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân”.

Để có được kết quả đó, các bộ, ngành Trung ương đã chủ động tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách. Huy động đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn đặc biệt khó khăn khoảng 791.909 tỷ đồng, (cả nước là 2.079.819 tỷ đồng), bằng 38,1% tổng vốn huy động của cả nước. 

Kết quả đạt được khá nổi bật, trong đó hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn vùng đặc biệt khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được chú trọng phát triển, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân.  

Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. An ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt khó khăn cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế khó khăn cần khắc phục như kết quả đạt chuẩn NTM của các địa phương vùng đặc biệt khó khăn chênh lệch khá lớn so với vùng miền khác của cả nước. Tiến độ và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM ở các địa phương vùng đặc biệt khó khăn đạt thấp so với bình quân chung cả nước...

Hội nghị sẽ nghe các ý kiến, tham luận của các địa phương, bộ ngành, các chuyên gia... nhằm đưa ra mục tiêu, giải pháp của các địa phương vùng đặc biệt khó khăn xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ kết luận và phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM vùng đặc biệt khó khăn cho giai đoạn tới.

Nguồn: baochinhphu.vn


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 32
Đã truy cập: 98715
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.