xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hội Liên hiệp phụ nữ phát huy vai trò tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 22-12-2021

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, với vai trò thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang đã tập trung chỉ đạo Hội LHPN các cấp tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của chương trình gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thay đổi diện mạo nông thôn.

Lễ ra quân phát động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện mô hình “Tuyến đường không rác thải xây dựng ấp 5 không 3 sạch toàn diện” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Để vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng NTM tại các địa phương, hàng năm, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội tới cán bộ, hội viên, phụ nữ, đồng thời vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia, nhiều kết quả  trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực được Cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao; nhiều mô hình, công trình, phần việc do Hội LHPN thực hiện được địa phương chọn giới thiệu, nhân rộng.

Một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới:

Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân: Thực hiện 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Hội phối hợp với các ngành chức năng như: Văn phòng điều phối NTM, Điện lực, Bảo hiểm xã hội, Ban an toàn giao thông, Công an, Tư pháp, Y tế, Bảo hiểm xã hội, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ về các nội dung “5 không, 3 sạch”, vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn thực hành sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; cung cấp kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực gia đình, Bảo hiểm y tế,...; tổ chức các hoạt động: Hội thi, đối thoại,.. (Hội thi “kỹ năng truyền thông sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tham gia xây dựng NTM”; “ CLB 5 không 3 sạch tìm hiểu Luật giao thông đường bộ”; hội thi “ Gia đình tiết kiệm điện – kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ về chính sách BHYT”.

Xây dựng các mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng NTM, nổi bật như: Mô hình “Tổ liên kết trồng rau an toàn”; Tổ, nhóm 5 không, 3 sạch kiểu mẫu”, “Ủ phân compost”, “Biến rác thải thành tiền;… các phần việc “Vớt rác trên sông”; “Xách giỏ nhựa đi chợ”; “Ngày thứ bảy vì cộng đồng”;… các công trình: Đường sáng tỏ, ngõ sạch đẹp; “Trồng hàng rào cây xanh liên ấp”; “cổng xanh ngõ đẹp”, “Xây lò đốt rác bằng đất xét”;… qua đó đến nay đã có 59.594/176.423 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí thực hiện cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Vận động gia đình hội viên, phụ nữ hiến đất, hoa màu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến lộ nông thôn, đắp taluy, vận động xã hội hóa xây cầu pêtoong thay cầu tre,… trong 10 năm đã vận động được trên 3.000 hộ gia đình hội viên, phụ nữ tình nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc và cùng với chính quyền địa phương tu sửa, nâng cấp hơn 605 km đường nông thôn;…