xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hậu Giang hướng tới xây dựng mô hình nông thôn mới thôn minh

Ngày 23-12-2021

Chuyển đổi số nhằm hướng đến xây dựng chính phủ điện tử là mục tiêu quan trọng của Ðảng và Nhà nước. Trong bối cảnh số hóa là xu hướng tất yếu trên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó chuyển đổi số trong xây dựng NTM được xem là giải pháp góp phần đưa chất lượng xây dựng NTM đi vào chiều sâu và bền vững, hướng tới NTM thông minh...

Hệ thống tưới nước tự động (Ảnh minh họa)

Sau hơn 10 năm thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hậu Giang đã đạt những kết quả và thành tựu nổi bật, tuy nhiên, vẫn có nhiều khó khăn, thách thức. Ðể đáp ứng những yêu cầu và nhiệm vụ mới đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong quá trình xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian tới thì việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng NTM tỉnh quan tâm thực hiện. Trong đó, một số mô hình thí điểm dự kiến thực hiện trong htời gian tới như: (1) Mô hình sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm tự động tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với nội dung thực hiện: Hỗ trợ mortor, hệ thống điều khiển khoảng 500ha. Nguồn lực dự kiến: 45 tỷ đồng, (trong đó: Ngân sách đề nghị Trung ương: 14 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 8,5 tỷ đồng; Nguồn huy động khác (vốn dân đối tứng): 22,5 tỷ đồng). (2) Mô hình nông thôn mới thông minh tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với nội dung thực hiện: Xây dựng hệ thống trạm quan trắc đo chất lượng môi trường thông minh; Xây dựng hệ thống trạm bơm tưới thông minh 4.0 phục vụ phòng chống ngập lụt và hạn hán; Xây dựng hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước ứng dụng công nghệ 4.0 cho cây khóm; Lập bản đồ số hoá trong lĩnh vực nông nghiệp; Xây dựng Trang Thông tin điện tử của xã; Chuyển đổi số truyền thanh; Trang bị phòng học thông minh; Xây dựng hầm ủ rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ góp phần làm sạch môi trường;  Lập bản đồ số đường giao thông và quy hoạch xây dựng; Đầu tư thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED công nghệ cao kết hợp xây dựng trung tâm điều kiển thông minh tiết kiệm năng lượng và quản lý vận hành – duy tu bảo dưỡng. Nguồn lực dự kiến: 33,445 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ: 22,445 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 10 tỷ).

Việc xây dựng thí điểm các mô hình nông thôn mới thông minh là hết sức thiết thực phù hợp với xu hướng công nghệ số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã được Đảng và Nhà chỉ đạo quyết liệt thực hiện, mô hình thực hiện thành công sẽ làm điểm nhân rộng các địa phương trên toàn tỉnh và đặt ra nhiều kỳ vọng cho lĩnh vực xây dựng nông thôn mới trong trong thời gian tới./.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 122
Đã truy cập: 203986
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.