xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hậu Giang đề ra nhiều mục tiêu trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Ngày 05-05-2022

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-BCĐ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển (Ảnh: nhà Văn hóa ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp được xây dựng đạt chuẩn)

Theo Kế hoạch, cuối năm 2022, tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu như sau:

* Về xây dựng nông thôn mới

- Công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phú Hữu (huyện Châu Thành), Tân Phú (thị xã Long Mỹ), Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp). Đồng thời, tập trung chỉ đạo bổ sung thêm 02 xã: Phú Tân (huyện Châu Thành), Vị Bình (huyện Vị Thủy) cố gắng hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2022. Lũy kế đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 38/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 74,5%). Đối với các xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên giao cho các địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành. Bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn/xã: 18,2 tiêu chí/xã.

- Công nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 09 xã: Long Trị A (thị xã Long Mỹ), Thuận Hưng (huyện Long Mỹ), xã Vị Tân (thành phố Vị Thanh), Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A). Chỉ đạo bổ sung thêm 03 xã: Đông Phước A (huyện Châu Thành), Vị Thanh (huyện Vị Thủy), Phương Phú (huyện Phụng Hiệp), cố gắng hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

- Đồng thời Công nhận 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A). Chỉ đạo bổ sung xã Đại Thành (thành phố Ngã Bảy) cố gắng hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

* Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

- Đối với sản phẩm huyện, thị xã, thành phố: mỗi đơn vị cấp huyện công nhận ít nhất 5 - 7 sản phẩm đạt 3 - 4 sao sản phẩm OCOP cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Đối với sản phẩm cấp tỉnh: Công nhận ít nhất 40 sản phẩm đạt 3 - 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Thăng hạng cho sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh đủ điều kiện lên 4 sao.

- Hoàn thiện hồ sơ cho 5 sản phẩm OCOP đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện: (1) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp; làm tốt công tác, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới; (2)Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; (3) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; (4)Đa dạng các nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới; (5)Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình; (6)Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc tham gia tuyên truyền và chủ động thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng các hạng mục công trình công cộng và cải tạo khuôn viên của gia đình, sắp xếp nơi ở gọn gàng, hợp vệ sinh; thực hiện nếp sống văn hoá; (7)Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định.

Công tác đào tạo, tập huấn luôn được chú trọng (ảnh: Khai giảng Lớp tập huấn nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp huyện trên địa bàn huyện Vị Thủy)

Để hoàn thành tốt Kế hoạch, Ban Chỉ đạo tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện. Trong đó Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện cho Ban Chỉ đạo tỉnh; định kỳ quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn bộ máy Chỉ đạo cấp tỉnh, hướng dẫn các địa phương kiện toàn bộ máy Chỉ đạo, giúp việc (cấp huyện, xã) theo quy định hiện hành; Kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố phát triển sản phẩm, tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; Tham mưu Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh,kiểm tra hồ sơ sản phẩm OCOP cấp huyện và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức công bố sản phẩm đạt 3 - 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh./.

Chúc Ly VPĐP NTM tỉnh


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 159
Đã truy cập: 104497
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.