xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Công đoàn Văn phòng ĐPNTM tỉnh hỗ trợ thực hiện tiêu chí Môi trường tại ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ

Ngày 10-06-2021

Sáng ngày 20/5/2021 tại UBND xã nông thôn mới Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, Công đoàn cơ sở Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức bàn giao 40 thùng rác nhựa cho UBND xã Thuận Hưng nhằm góp phần bảo vệ môi trường nông thôn và hỗ trợ người dân ấp 6, xã Thuận Hưng thực hiện  các tiêu chí về môi trường trong quá trình xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

CĐCS VPĐPNTM tỉnh trao tặng 40 thùng rác nhựa

cho người dân ấp 6, xã Thuận Hưng

Được biết, tổng giá trị của 40 thùng rác trao tặng đợt này khoảng 30 triệu đồng, thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường tại ấp 6, xã nông thôn mới Thuận Hưng đã giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức tự giác hành động bảo vệ môi trường từ ngay mỗi hộ gia đình và cả cộng đồng, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng tiêu chí Môi trường trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.