xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Công nhận xã nông thôn mới nâng cao Hỏa Tiến trước tháng 6/2021

Ngày 09-03-2021

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh buổi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao tại xã Hỏa Tiến sáng ngày 03/3/2021. Cùng tham dự đoàn kiểm tra còn có một số Sở, ngành liên quan của tỉnh, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Vị Thanh.