xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 16-07-2021

Hướng tới 3 tiêu chí nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương quyết tâm ứng dụng chuyển đổi số cho ngành.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT chủ trì hội thảo. Ảnh: Bảo Thắng.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT chủ trì hội thảo. Ảnh: Bảo Thắng.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tiềm năng chuyển đổi số (CĐS) của Việt Nam rất lớn. Cơ sở hạ tầng công nghệ đang phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an ninh - quốc phòng. Hiện Việt Nam có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại di động, trong đó có 64% các thuê bao có kết nối 3G và 4G, trong đó mạng 4G đã phủ sóng khoảng 95% địa bàn các xã trên cả nước.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên cả nước thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho việc kết nối liên thông giữa các bộ, ban ngành và các tỉnh, thành phố. Mức độ phổ cập đối với các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông chủ yếu tập trung ở thành thị, thậm chí đạt tới mức bão hòa ở nhiều nơi. Trong khi, các dịch vụ này ở vùng nông thôn, nơi chiếm hơn 70% dân số, còn thấp và nghèo nàn

Dựa trên những vấn đề này, trong Hội thảo tham vấn dự thảo Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025” ngày 15/7, ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho rằng, đây là “dư địa để CĐS phát triển”.

Đưa CĐS vào nông nghiệp nói chung, và xây dựng NTM nói riêng, là chủ trương của Chính phủ, Bộ NN-PTNT suốt 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này. Dù vậy, nhiều khó khăn xuất hiện khi triển khai, như thu hẹp khoảng cách về thu nhập và hưởng thụ dịch vụ giữa người dân nông thôn và đô thị, kết nối tiêu thụ nông sản, hay đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Cần đẩy mạnh CĐS trong xây dựng NTM để phát huy hết các tiềm năng của nông nghiệp, nông thôn. Trong bối cảnh chuyển dịch số là xu hướng tất yếu trên toàn thế giới, việc ứng dụng công nghệ số, hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… là những giải pháp mang tính đột phá để có thể giải quyết những khó khăn, nút thắt trong quá trình xây dựng NTM ở Việt Nam”, ông Nguyễn Minh Tiến nói.

Là một chủ trương lớn, nhưng việc CĐS và ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và xây dựng NTM còn hạn chế, manh mún và mang nặng tính tự phát của các cơ quan, đơn vị hoặc các địa phương, doanh nghiệp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở nông thôn còn thấp (dưới 10%). Yếu tố quan trọng nhất, là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý dân cư, đất đai còn thiếu.

Ông Nguyễn Anh Phong, Giám đốc Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn, (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn) kiến nghị, Bộ NN-PTNT xem xét đưa nội dung về công nghệ số trong NTM thành một nội dung trọng tâm, để tập trung chỉ đạo thực hiện trong đoạn 2021-2025.

“Hạ tầng CĐS sẽ là hạ tầng thiết yếu, bao gồm hạ tầng kết nối băng thông rộng với cáp quang, phủ sóng về tận nông thôn, tiếp theo hạ tầng kết nối 4G, tiến đến là 5G”, ông Phong chia sẻ.