xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 05-07-2020

Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoan 2016 - 2020.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyet dinh so 759QD-TTg.pdf_20200705183456.pdf

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 220
Đã truy cập: 94919
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.