van-ban - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 166 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
28/BC-VPĐPNTM 25/10/2021 Kết quả hoạt động đối ngoại giai đoạn 2018-2021
27/BC-VPĐPNTM 25/10/2021 Kết quả rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với sản xuất, kinh doanh của các chủ thể (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
110/VPĐPNTM 25/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
109/VPĐPNTM 22/10/2021 V/v lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19
17/TB-VPĐPNTM 21/10/2021 Thông báo - V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Long Mỹ.
16/TB-VPĐPNTM 20/10/2021 Thông báo - V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Vị Thủy.
15/TB-VPĐPNTM 20/10/2021 Thông báo - V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn thành phố Vị Thanh
107/VPĐPNTM 19/10/2021 CV - V/v góp ý dự thảo các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
106/VPĐPNTM 18/10/2021 V/v Đăng ký mô hình thực hiện đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
105/VPĐPNTM 18/10/2021 BV/v Đăng ký thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 189
Đã truy cập: 94888
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.