van-ban - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 166 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10/VPĐPNTM 21/02/2022 V/v kiểm tra công tác duy trì, nâng chất các tiêu chí đối nông thôn mới với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ.
09/VPĐPNTM 21/02/2022 V/v xác nhận hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất Diễm Phượng.
03/TB-VPĐPNTM 18/02/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP" trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.
02/TB-VPĐPNTM 17/02/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP" trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
02/BC-VPĐPNTM 10/02/2022 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2021
01/BC-VPĐPNTM 08/02/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
01/TB-VPĐPNTM 28/01/2022 V/v trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
01/TTr-VPĐPNTM 26/01/2022 Về việc ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
tỉnh Hậu Giang năm 2022
08/VPĐPNTM 19/01/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh
07/VPĐPNTM 12/01/2022 V/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2021
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 269
Đã truy cập: 94968
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.