van-ban - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 166 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
08/TTr-VPĐPNTM 22/06/2021 Về việc tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang về thành tích trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
12/BC-VPĐPNTM 17/06/2021 Kết quả thực hiện chỉ tiêu nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
55/VPĐPNTM 17/06/2021 V/v phúc đáp Công văn số 35/TTTVCG-HC ngày 09/6/2021 của Trung tâm tư vấn, chuyển giao KH&CN, bảo vệ môi trường vùng DT&MN V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
54/VPĐPNTM 17/06/2021 V/v báo cáo số lượng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu và đến thời gian bổ nhiệm lại trong năm 2022
53/VPĐPNTM 17/06/2021 V/v bổ sung chứng từ thực tế đối với các khoản kinh phí tham gia trưng bày sản phẩm OCOP với du lịch Phú Quốc
52/VPĐPNTM 17/06/2021 V/v thực hiện cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và 10% tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021
51/VPĐPNTM 17/06/2021 V/v xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
50/VPĐPNTM 15/06/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
49/VPĐPNTM 08/06/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
11/BC-VPĐPNTM 07/06/2021 Kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 216
Đã truy cập: 94915
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.