van-ban - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 166 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
94/VPĐPNTM 30/09/2021 Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
93/VPĐPNTM 29/09/2021 V/v triển khai đăng ký trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại CWD Mekong
92/VPĐPNTM 29/09/2021 V/v đăng ký tham dự lớp nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
91/VPĐPNTM 29/09/2021 V/v nâng lương thường xuyên cho công chức
90/VPĐPNTM 29/09/2021 V/v đổi thẻ công chức
89/VPĐPNTM 28/09/2021 V/v phân phát Bản tin xây dựng nông thôn mới (kỳ 1/2021)
78/VPĐPNTM 06/09/2021 V/v ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phụ vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2023
77/VPĐPNTM 06/09/2021 V/v đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
11/TTr-VPĐPNTM 02/08/2021 V/v trình ký Công văn đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2021.
64/VPĐPNTM 02/08/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 201
Đã truy cập: 94900
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.