van ban phap luat - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 183 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
109/VPĐPNTM 22/10/2021 V/v lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19
17/TB-VPĐPNTM 21/10/2021 Thông báo - V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Long Mỹ.
16/TB-VPĐPNTM 20/10/2021 Thông báo - V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Vị Thủy.
15/TB-VPĐPNTM 20/10/2021 Thông báo - V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn thành phố Vị Thanh
107/VPĐPNTM 19/10/2021 CV - V/v góp ý dự thảo các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
106/VPĐPNTM 18/10/2021 V/v Đăng ký mô hình thực hiện đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
105/VPĐPNTM 18/10/2021 BV/v Đăng ký thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
104/VPĐPNTM 15/10/2021 V/v tham gia góp ý Quyết định Thủ tướng.
103/VPĐPNTM 15/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
102/VPĐPNTM 15/10/2021 V/v góp ý Kế hoạch cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.


Đang online: 1
Hôm nay: 157
Đã truy cập: 104495
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.