van ban phap luat - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 166 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
34/VPĐPNTM 16/05/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
33/VPĐPNTM 16/05/2022 V/v đề xuất nhu cầu vốn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2022-2025
07/BC-VPĐPNTM 13/05/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP ước 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
32/VPĐPNTM 12/05/2022 V/v đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
06/BC-VPĐPNTM 05/05/2022 Việc triển khai thực hiện quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động (từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2022)
31/VPĐPNTM 05/05/2022 V/v hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, nông thôn mới cấp huyện.
30/VPĐPNTM 05/05/2022 V/v xin ý kiến tổ chức Lễ công bố xã Long Trị A
29/VPĐPNTM 04/05/2022 V/v cho phép Quỹ SGF đến thăm và làm việc tại làng nông thôn mới Seamaul ấp 9 xã Lương Tâm
27/VPĐPNTM 26/04/2022 Cv- Hiệp y tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
26/VPĐPNTM 25/04/2022 Cv- Thống nhất dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
08/TTr-VPĐPNTM 21/04/2022 Tờ trình - Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025
25/VPĐPNTM 19/04/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
24/VPĐPNTM 19/04/2022 V/v trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021- 2025
23/VPĐPNTM 18/04/2022 V/v Thống nhất dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
22/VPĐPNTM 18/04/2022 V/v đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.
21/VPĐPNTM 12/04/2022 V/v hiệp y tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
20/VPĐPNTM 04/04/2022 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT
19/VPĐPNTM 01/04/2022 V/v khẩn trương tham mưu xây dựng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (ấp, xã, huyện)
06/TTr-VPĐPNTM 28/03/2022 Tờ trình - Về việc xét công nhận xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
05/TTr-VPĐPNTM 28/03/2022 Tờ trình - Về việc xét công nhận xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
18/VPĐPNTM 22/03/2022 V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
17/VPĐPNTM 18/03/2022 Cv - V/v Khảo sát các xã dự kiến phấn đấu và đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022
10/TB-VPĐPNTM 18/03/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.
16/VPĐPNTM 10/03/2022 V/v phân phát Bản tin xây dựng nông thôn mới (kỳ 2/2021)
09/TB-VPĐPNTM 10/03/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP" trên địa bàn huyện Châu Thành A
08/TB-VPĐPNTM 10/03/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện Châu Thành
15/VPĐPNTM 08/03/2022 V/v phối hợp tham quan, học tập kinh nghiệm quản các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13/VPĐPNTM 01/03/2022 Cv- Đăng ký nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025
05/TB-VPĐPNTM 25/02/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện Vị Thủy
04/TB-VPĐPNTM 25/02/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
10/VPĐPNTM 21/02/2022 V/v kiểm tra công tác duy trì, nâng chất các tiêu chí đối nông thôn mới với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ.
09/VPĐPNTM 21/02/2022 V/v xác nhận hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất Diễm Phượng.
03/TB-VPĐPNTM 18/02/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP" trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.
02/TB-VPĐPNTM 17/02/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP" trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
02/BC-VPĐPNTM 10/02/2022 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2021
01/BC-VPĐPNTM 08/02/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
01/TB-VPĐPNTM 28/01/2022 V/v trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
01/TTr-VPĐPNTM 26/01/2022 Về việc ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
tỉnh Hậu Giang năm 2022
08/VPĐPNTM 19/01/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh
07/VPĐPNTM 12/01/2022 V/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2021
06/VPĐPNTM 11/01/2022 V/v xin ý kiến tổ chức Lễ công bố xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang "đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021".
05/VPĐPNTM 10/01/2022 V/v đánh giá, xếp hạng chỉ tiêu công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021
03/VPĐPNTM 05/01/2022 V/v hiệp y tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
02/VPĐPNTM 04/01/2022 V/v đề xuất các nội dung trọng tâm tuyên truyền, hợp tác với báo chí năm 2022
127/VPĐPNTM 31/12/2021 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả hoạt động du lịch tỉnh Hậu Giang năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
15/TTr-VPĐPNTM 31/12/2021 V/v trình ký Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hậu Giang năm 2021
126/VPĐPNTM 31/12/2021 V/v giao trả xe ô tô công
125/VPĐPNTM 27/12/2021 Đăng ký kế hoạch năm 2022
124/VPĐPNTM 27/12/2021 V/v ý kiến đối với Kế hoạch, đề án kinh phí khuyến công địa phương năm 2022
123/VPĐPNTM 23/12/2021 V/v đề xuất nội dung yêu cầu giám sát, phản biện thuộc lĩnh vực nông thôn mới năm 2022
33/BC-VPĐPNTM 09/12/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022
32/BC-VPĐPNTM 08/12/2021 V/v Báo cáo các hoạt động của đoàn Tổ chức Saemaul Globalization Foundation Hàn Quốc (SGF) đến làm việc tại địa phương.
119/VPĐPNTM 06/12/2021 V/v ý kiến đối với Kế hoạch, đề án kinh phí khuyến công địa phương năm 2022
24/TB-VPĐPNTM 26/11/2021 V/v tham dự họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm (OCOP) thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm lần thứ 2, năm 2021
31/BC-VPĐPNTM 24/11/2021 Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021
117/VPĐPNTM 24/11/2021 V/v tạm hoãn đăng ký tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 "Liên kết cùng phát triển"
116/VPĐPNTM 23/11/2021 V/v cho phép đoàn Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Hàn Quốc (SGF) đến làm việc tại 02 làng nông thôn mới
115/VPĐPNTM 22/11/2021 V/v tham gia viết Bản tin "Xây dựng nông thôn mới" Kỳ 2-2021
30/BC-VPĐPNTM 15/11/2021 Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026
29/BC-VPĐPNTM 11/11/2021 V/v Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"
114/VPĐPNTM 10/11/2021 Vv đề xuất ý kiến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 “Liên kết cùng phát triển” lần 2
113/VPĐPNTM 08/11/2021 V/v báo cáo phục vụ họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang năm 2021
23/TB-VPĐPNTM 03/11/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thị xã Long Mỹ
22/TB-VPĐPNTM 03/11/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
21/TB-VPĐPNTM 03/11/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Long Mỹ
112/VPĐPNTM 03/11/2021 V/v đề xuất ý kiến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 "Liên kết cùng phát triển"
20/TB-VPĐPNTM 27/10/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn thị xã Long Mỹ
19/TB-VPĐPNTM 27/10/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Phụng Hiệp
18/TB-VPĐPNTM 27/10/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Châu Thành
111/VPĐPNTM 26/10/2021 V/v đóng góp dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022, Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022.
28/BC-VPĐPNTM 25/10/2021 Kết quả hoạt động đối ngoại giai đoạn 2018-2021
27/BC-VPĐPNTM 25/10/2021 Kết quả rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với sản xuất, kinh doanh của các chủ thể (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
110/VPĐPNTM 25/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
109/VPĐPNTM 22/10/2021 V/v lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19
17/TB-VPĐPNTM 21/10/2021 Thông báo - V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Long Mỹ.
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.


Đang online: 2
Hôm nay: 305
Đã truy cập: 95004
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.