van ban phap luat - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 166 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
16/BC-VPĐPNTM 12/07/2021 Tóm tắt kết quả thẩm định hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
15/BC-VPĐPNTM 12/07/2021 Tóm tắt kết quả thẩm định hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
14/BC-VPĐPNTM 12/07/2021 Tóm tắt kết quả thẩm định hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
13/BC-VPĐPNTM 12/07/2021 Tóm tắt kết quả thẩm định hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
59/VPĐPNTM 08/07/2021 V/v triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
58/VPĐPNTM 05/07/2021 V/v cung cấp số liệu về nguồn Nhân lực của đơn vị
04/KH-VPĐPNTM 28/06/2021 Phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
12/TB-VPĐPNTM 25/06/2021 V/v tham dự họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP lần thứ 1, năm 2021
57/VPĐPNTM 24/06/2021 V/v góp ý các dự thảo và cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang và các tỉnh, thành phố và viện, trường trong giai đoạn 2020-2025
56/VPĐPNTM 24/06/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.


Đang online: 2
Hôm nay: 238
Đã truy cập: 94937
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.