van ban phap luat - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 245 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
138/VPĐPCTMTQG 28/11/2022 V/v Thành lập, kiện toàn Ban Quản lý xã và Ban Phát triển ấp
137/VPĐPCTMTQG 28/11/2022 Về việc - góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
136/VPĐPCTMTQG 28/11/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
135/VPĐPCTMTQG 28/11/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị định về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
134/VPĐPCTMTQG 28/11/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
132/VPĐPCTMTQG 25/11/2022 V/v báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới và OCOP của 08 địa phương
41/TB-VPĐPCTMTQG 24/11/2022 Chiêu sinh lớp "Tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã" trên địa bàn huyện Châu Thành
40/TB-VPĐPCTMTQG 24/11/2022 Chiêu sinh lớp "Tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã" trên địa bàn huyện Châu Thành A
127/VPĐPCTMTQG 22/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang năm 2022
39/TB-VPĐPCTMTQG 18/11/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế
nông nghiệp" trên địa bàn thành phố Vị Thanh
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.


Đang online: 1
Hôm nay: 124
Đã truy cập: 203988
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.