van ban phap luat - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 183 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
53/VPĐPNTM 27/06/2022 V/v hồ sơ nâng ngạch Công chức
10/TTr-VPĐPNTM 21/06/2022 Về việc ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
09/TTr-VPĐPNTM 21/06/2022 Về việc trình ký ban hành Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
49/VPĐPNTM 15/06/2022 Danh sách đăng ký thi đấu giải "MEKONG DELTA MARATHON" tỉnh Hậu Giang năm 2022
48/VPĐPNTM 15/06/2022 V/v đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
47/VPĐPNTM 13/06/2022 V/v phân phát Sổ tay Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Hậu Giang
46/VPĐPNTM 08/06/2022 Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
44/VPĐPNTM 07/06/2022 V/v báo cáo rà soát, xử lý khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức
43/VPĐPNTM 06/06/2022 V/v đăng ký học lớp Hàn ngữ
42/VPĐPNTM 02/06/2022 V/v đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
41/VPĐPNTM 02/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền và Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025
40/VPĐPNTM 01/06/2022 V/v đăng ký danh mục hỗ trợ sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022
39/VPĐPNTM 31/05/2022 V/v tham gia viết Bản tin "Xây dựng nông thôn mới" Kỳ 1 - 2022
38/VPĐPNTM 30/05/2022 V/v báo cáo thống kê ngành nội vụ năm 2021
37/VPĐPNTM 30/05/2022 V/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
36/VPĐPNTM 26/05/2022 V/v bào cáo kết quả thực hiện phong trào cả nước Chung sức xây dựng nông thôn mới
35/VPĐPNTM 26/05/2022 V/v đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
34/VPĐPNTM 16/05/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
33/VPĐPNTM 16/05/2022 V/v đề xuất nhu cầu vốn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2022-2025
07/BC-VPĐPNTM 13/05/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP ước 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
32/VPĐPNTM 12/05/2022 V/v đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
06/BC-VPĐPNTM 05/05/2022 Việc triển khai thực hiện quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động (từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2022)
31/VPĐPNTM 05/05/2022 V/v hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, nông thôn mới cấp huyện.
30/VPĐPNTM 05/05/2022 V/v xin ý kiến tổ chức Lễ công bố xã Long Trị A
29/VPĐPNTM 04/05/2022 V/v cho phép Quỹ SGF đến thăm và làm việc tại làng nông thôn mới Seamaul ấp 9 xã Lương Tâm
27/VPĐPNTM 26/04/2022 Cv- Hiệp y tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
26/VPĐPNTM 25/04/2022 Cv- Thống nhất dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
08/TTr-VPĐPNTM 21/04/2022 Tờ trình - Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025
25/VPĐPNTM 19/04/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
24/VPĐPNTM 19/04/2022 V/v trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021- 2025
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.


Đang online: 1
Hôm nay: 171
Đã truy cập: 104509
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.