van ban phap luat - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 183 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
22/TB-VPĐPNTM 03/11/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
21/TB-VPĐPNTM 03/11/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Long Mỹ
112/VPĐPNTM 03/11/2021 V/v đề xuất ý kiến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 "Liên kết cùng phát triển"
20/TB-VPĐPNTM 27/10/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn thị xã Long Mỹ
19/TB-VPĐPNTM 27/10/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Phụng Hiệp
18/TB-VPĐPNTM 27/10/2021 V/v chiêu sinh lớp “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP” trên địa bàn huyện Châu Thành
111/VPĐPNTM 26/10/2021 V/v đóng góp dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022, Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022.
28/BC-VPĐPNTM 25/10/2021 Kết quả hoạt động đối ngoại giai đoạn 2018-2021
27/BC-VPĐPNTM 25/10/2021 Kết quả rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với sản xuất, kinh doanh của các chủ thể (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
110/VPĐPNTM 25/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.


Đang online: 1
Hôm nay: 198
Đã truy cập: 104536
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.