van ban phap luat - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 183 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/TB-VPĐPNTM 17/02/2022 V/v chiêu sinh lớp "Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các chủ thể tham gia
Chương trình OCOP" trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
02/BC-VPĐPNTM 10/02/2022 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2021
01/BC-VPĐPNTM 08/02/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
01/TB-VPĐPNTM 28/01/2022 V/v trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
01/TTr-VPĐPNTM 26/01/2022 Về việc ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
tỉnh Hậu Giang năm 2022
08/VPĐPNTM 19/01/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh
07/VPĐPNTM 12/01/2022 V/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2021
06/VPĐPNTM 11/01/2022 V/v xin ý kiến tổ chức Lễ công bố xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang "đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021".
05/VPĐPNTM 10/01/2022 V/v đánh giá, xếp hạng chỉ tiêu công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021
03/VPĐPNTM 05/01/2022 V/v hiệp y tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.


Đang online: 1
Hôm nay: 265
Đã truy cập: 104603
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.