van ban phap luat - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 183 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
41/VPĐPNTM 02/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền và Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025
40/VPĐPNTM 01/06/2022 V/v đăng ký danh mục hỗ trợ sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022
39/VPĐPNTM 31/05/2022 V/v tham gia viết Bản tin "Xây dựng nông thôn mới" Kỳ 1 - 2022
38/VPĐPNTM 30/05/2022 V/v báo cáo thống kê ngành nội vụ năm 2021
37/VPĐPNTM 30/05/2022 V/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
36/VPĐPNTM 26/05/2022 V/v bào cáo kết quả thực hiện phong trào cả nước Chung sức xây dựng nông thôn mới
35/VPĐPNTM 26/05/2022 V/v đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
34/VPĐPNTM 16/05/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
33/VPĐPNTM 16/05/2022 V/v đề xuất nhu cầu vốn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2022-2025
07/BC-VPĐPNTM 13/05/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP ước 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.


Đang online: 2
Hôm nay: 249
Đã truy cập: 104587
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.