van-ban - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 70 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
78/VPĐPNTM 06/09/2021 V/v ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phụ vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2023
77/VPĐPNTM 06/09/2021 V/v đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
11/TTr-VPĐPNTM 02/08/2021 V/v trình ký Công văn đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2021.
64/VPĐPNTM 02/08/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
63/VPĐPNTM 02/08/2021 CV - góp ý chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn tỉnh Hậu Giang
21/BC-VPĐPNTM 21/07/2021 Báo cáo - Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2020 của Bộ Chính trị
61/VPĐPNTM 19/07/2021 V/v cung cấp người làm đầu mối báo cáo, trao đổi thông tin
14/TB-VPĐPNTM 19/07/2021 Về việc thực hiện biện pháp phòng, chóng COVID-19
10/TTr-VPĐPNTM 15/07/2021 Về việc xét công nhận xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
19/BC-VPĐPNTM 15/07/2021 Tóm tắt kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện xã nông thôn mới nâng cao của xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 352
Đã truy cập: 45642
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.