can-bo-ntm-xa - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hiển thị bài viết tin tức

Tổ chức Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hậu Giang

Ngày 28-06-2020

Ông Trần Chí Hùng

Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

Ông Huỳnh Thành Hữu

Phó Chành Văn phòng ĐPNTM tỉnh

Ông Nguyễn Hoàng Thoại

Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh    kiêm Phó Chánh VP ĐPNTM tỉnh

Ông Trần Văn Khoa

Chuyên viên

Ông Võ Minh Luân

Chuyên viên

Ông Nguyễn Trọng Thi

Chuyên viên

Bà Trịnh Thị Chúc Ly

Chuyên viên

 

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 337
Đã truy cập: 164813
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.